Naturum och utställningar

Vi åtar oss att producera utställningar och montrar, från idé till färdiga lösningar. Utmärkande för våra montrar är vår idérikedom och vårt nytänk.
För hjälp med uppdrag ring Umeå 090 - 71 09 50 , Stockholm 08-12 13 55 90 eller Malmö 040 - 53 04 50