Broschyrer

Vid sidan om skyltar tar vi även fram broschyrer med naturinformation. I samarbete med beställaren utformar vi broschyrer som ska locka besökare och guida dem genom naturupplevelsen. Vi har bland annat tagit fram informationsmaterial för Skuleskogens. I det uppdraget ingick även affischer som skulle locka besökare.
För hjälp med uppdrag ring Umeå 090 - 71 09 50 , Stockholm 08-12 13 55 90 eller Malmö 040 - 53 04 50