Restaurering

Vi har erfarenhet av flera stora och små restaureringsprojekt. Flera av projekten har inneburit nytänkande och metodutveckling, både vad gäller metoder och teknik. Vår styrka är kombinationen av gedigen kunskap om arter och naturmiljöer i kombination med att vi skött upphandling av entreprenader och senare haft hand om entreprenadstyrningen i fält. Vi är med från ax till limpa.
Läs mer
Storskalig restaurering av Brånsjön
Restaurering av strandängar och våtmarker i Umeådeltat
För hjälp med uppdrag ring Umeå 090 - 71 09 50 , Stockholm 08-12 13 55 90 eller Malmö 040 - 53 04 50