Janne Dahlén

Janne är projektledare och inventerare vid Enetjärn Natur och är expert på fågelrelaterade frågor inför tillståndsprövning av infrastruktur- och energiprojekt över hela landet. Janne anlitas för sakliga och oberoende analyser av komplicerade frågor och fungerar som intern kvalitetsgranskare för våra fågelprojekt. Janne är ofta anlitad i kontroll- och uppföljningsprogram som löper över längre tid. Utöver fåglar jobbar Janne även med MKB, naturvärdesinventeringar och vattenundersökningar. Janne har en kandidatexamen i ekologi och en masterexamen i biologi från Lunds universitet.


E-post: janne@enetjarnnatur.se
Telefon: 040-53 04 53

Janne är stationerad i Malmö.

Kuriosa
+

Janne börjar snabbt klättra på vägarna om han inte har något att göra men klättrar hellre i träd och klippor för att ringmärka fåglar.