Skyltar


Vi har producerat informationstavlor till en stor mängd naturreservat, främst i Norrland. Vi gör både klassiska naturreservatsskyltar och temaskyltar och modernare naturinformation för en specifik målgrupp. Bland annat har vi jobbat med naturstigar riktade mot barn och ungdomar. Våra skyltar är inte bara informativa och spännande utan står också emot väder och vind i många år.

För hjälp med uppdrag ring Umeå 090 - 71 09 50 , Stockholm 08-12 13 55 90 eller Malmö 040 - 53 04 50