Charlotte Nauclér

Charlotte (Lotta) Nauclér är konsult och arbetar som projektledare och utredare vid Enetjärn Natur. Hon arbetar främst med uppdrag i MKB-fas för nya infrastruktur- och energiprojekt, från förstudie och samråd till färdig MKB. Hon är utbildad jägmästare med inriktning mot natur och miljö vid Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå.


E-post: charlotte@enetjarnnatur.se
Telefon: 090-71 09 73

Lotta är stationerad i Umeå.

Kuriosa
+

Det Lotta inte vet om kändisar är inte värt att veta.