PBL-utredning

Med vår gedigna kompetens inom naturvård och samhällsplanering kan vi utföra breda utredningar för markanvändningsfrågor. Flera av oss har själva erfarenheter av att arbeta med planeringsfrågor från kommun och länsstyrelse.
Vi ligger även i framkant när det gäller att integrera ekologisk kompensation i samhällsplaneringen och göra kompensation till ett verktyg inför exploateringsprojekt.
För hjälp med uppdrag ring Umeå 090 - 71 09 50 , Stockholm 08-12 13 55 90 eller Malmö 040 - 53 04 50