Staffan Svanberg

Staffan är ekolog och anställd som konsult och projektledare vid Enetjärn Natur. Staffan arbetar inom ett flertal av våra tjänster, men främst med utredningar och inventeringar av naturvärden och fåglar inför olika typer av tillståndsprövningar. Staffan anlitas också för biologiska effektuppföljningar i vattendrag. Staffan har en mastersexamen i Biologi med inriktning ekologi och naturvård.


E-post: staffan@enetjarnnatur.se
Telefon: 090-71 09 77

Staffan är stationerad i Umeå.

Kuriosa
+

Staffan drömmer om äventyr på Afrikas savanner.