Anders Enetjärn – vd

Anders är företagets vd. Han har mer än 25 års erfarenhet av praktiska och strategiska lösningar i utmanande markanvändningsfrågor, och har ofta en rådgivande roll – både till ledningsgrupper i stora företag och till näringslivets branschorganisationer.


Våra kunder anlitar Anders för att bidra med lösningar och för att skapa trygghet i svåra situationer. Han hjälper kunder att bygga stolthet kring sina insatser och att stärka sitt varumärke med utgångspunkt i frågor om naturkapital och biologisk mångfald.


Anders har utvecklat verktyget ekologisk kompensation och applicerat det i en svensk kontext. Han är också initiativtagare till företagsnätverket Business@Biodiversity Sweden, och grundare av Enetjärn Natur.


E-post: anders.e@enetjarnnatur.se

Telefon: 090-71 09 52


Anders är stationerad i Umeå.

Kuriosa
+

Anders ville egentligen bli astronaut, men siktar i stället på Sveriges högsta bergstoppar.