Anders Granér

Anders är konsult och projektledare vid Enetjärn Natur och arbetar främst med underlag inför tillståndsprövningar av infrastruktur-/gruv- och energiprojekt. Anders har drygt 25 års arbetslivserfarenhet och en gedigen kompetens kring utredningar och om olika organismgrupper som spänner över både land- och vattenmiljöer. Han fungerar ofta som katalysator vid utveckling av projektidéer och arbetar bland annat med artskyddsutredningar, ekologisk kompensation och återställning. Anders anlitas också för design, genomförande samt för analys och utvärdering av biologiska kontrollprogram. Anders har biologiexamen från Umeå universitet.


E-post: anders.g@enetjarnnatur.se
Telefon: 090-71 09 55

Anders är stationerad i Umeå.

Kuriosa
+

Anders är reaktionssnabb och nyfiken. Är en av de medarbetare som har mest telefontid, vilket ibland utmanar företagets öppna kontorslandskap.