Karolina Selstam

Karolina är konsult och projektledare vid Enetjärn Natur och arbetar främst med uppdrag i förstudie- och MKB-fas för nya kraftlednings- och vindkraftsprojekt. Karolina anlitas också för kartframställning då hon har god vana vid att hantera geografiska data i GIS. Karolina har också erfarenheter av ledningssystem för miljö och arbetsmiljö. Vid Enetjärn Natur är hon arbetsmiljösamordnare. Karolina har en magisterexamen i biologi från Umeå universitet.


E-post: karolina.s@enetjarnnatur.se
Telefon: 090-71 09 57

Karolina är stationerad i Umeå.

Kuriosa
+

Karolina trivs på västkusten med vind i seglen.