Niklas Lindberg Alseryd

Niklas är konsult och projektledare vid Enetjärn Natur och arbetar främst med uppdrag i förstudie- och MKB-fas inom infrastruktur, täkt-/gruv- och energiprojekt. Niklas anlitas också för forskningsnära utredningar samt för analys och utvärdering av biologiska kontrollprogram. Som ornitolog är han en av företagets fågelexperter, inte minst i artskyddsfrågor. Niklas har en doktorsexamen i markekologi från SLU i Uppsala och har även genomgått en ledarskapsutbildning inom LMI.


E-post: niklas@enetjarnnatur.se
Telefon: 090-71 09 53

Niklas är stationerad i Umeå.

Kuriosa
+

Niklas är hårdrockare och duktig fågeltecknare. Han har forskat på kvalster och är pinsamt besatt av dinosaurer.