Effektuppföljning

Vi utformar och genomför uppföljning och kontrollprogram som ger svar på frågorna om vad som blev effekterna av ett projekt

Vi utformar olika typer av uppföljnings- och kontrollprogram där en eller flera aspekter följs upp innan, under och efter en exploatering. Uppföljningsprogrammen rör ofta påverkan på arter, andra biologiska parametrar eller rennäring.

Flera av våra uppföljningsprogram rör långsiktiga effekter där vi gör återkommande analyser i fält över flera år.

Därför anlitar våra kunder oss

Vi har sedan 2010 haft närmare 100 uppdrag inom effektuppföljning.

Vi är flexibla och arbetar både med stora uppföljningsprogram med en hög vetenskaplig standard, och med mindre och mer tillämpade kontrollprogram.

Vi vet vilka krav som ställs på statistisk kvalitet i analyserna och vi kan därför hjälpa våra kunder att argumentera för vad som motiverat att undersöka respektive vad som bör prioriteras bort i ett uppföljningsprogram.

Vi arbetar ofta tillsammans med forskare för att säkerställa god kvalitet i uppföljnings- och kontrollprogram.
Vi ingår i olika vetenskapliga referensgrupper, bl.a. inom Vindval, och har ett brett nationellt och internationellt kontaktnät inom uppföljning.

För hjälp med uppdrag ring Umeå 090 - 71 09 50 , Stockholm 08-12 13 55 90 eller Malmö 040 - 53 04 50