Kompensationsutredning

Vi hjälper våra kunder med utredningar och genomförande inom ekologisk kompensation. Här ingår att beskriva och värdera den förväntade förlusten av biologisk mångfald och/eller ekosystemtjänster liksom att föreslå plats, åtgärder och omfattning för att balansera (kompensera) förlusten. En viktig del av en kompensationsutredning är att visa att de föreslagna kompensationsåtgärderna tillför nya värden, dvs uppnår kravet om additionalitet.

En kompensationsutredning kan vara sprungen ur en särskild artskyddsutredning inför en dispens enligt Artskyddsförordningen eller krav på kompensation enligt Mijöbalkens 7:e eller 16:e kapitel.

Vi leder utvecklingen i Sverige inom ekologisk kompensation och arbetar mycket med metodutveckling och utbildning.
Ladda ner
För hjälp med uppdrag ring Umeå 090 - 71 09 50 , Stockholm 08-12 13 55 90 eller Malmö 040 - 53 04 50