Cajsa Björkén

Cajsa Björkén är en erfaren konsult och expert på ekologisk restaurering av skadad natur. I utmanande markanvändningsfrågor är Cajsa med och skapar win-win-lösningar för företagen, naturen och människan.

Cajsa anlitas ofta av våra kunder för att leda workshoppar och hålla föredrag och utbildningar om biologisk mångfald. Hon arbetar också med naturvärdesbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar (MKB).

I grunden är Cajsa biolog från Umeå universitet med inriktning på terrester växtekologi.

Telefon: 040-53 04 54

Cajsa är stationerad i Uppsala.

Kuriosa
+

Cajsa spenderar alla sina semestrar på cykel, skidor eller klättrandes på stenar vare sig det är i Frankrike, på Nya Zeeland eller i USA. Om det är en vecka, bröllopsresa eller tre månader spelar också mindre roll.