Miljöstyrning

Vi är med i utförandefasen av exploateringsprojekt när det är viktigt att säkerställa att de åtaganden om bl.a. skadelindrande åtgärder som lagts fast i MKB-arbetet också inarbetas i projektering och utförande. Vi kan alltså finnas med som den ”röda tråden” inom miljö i stora exploateringsprojekt.
Ladda ner
För hjälp med uppdrag ring Umeå 090 - 71 09 50 , Stockholm 08-12 13 55 90 eller Malmö 040 - 53 04 50