Kan natur och industri i Sverige samexistera?

Under Almedalsveckan 2015 var Cajsa Björkén inbjuden till en paneldebatt som diskuterade huruvida natur och industri kan samexistera i Sverige.

Anders Enetjärn föreläser om ekologisk kompensation

Den 2 feb 2016 föreläste Anders Enetjärn om ekologisk kompensation på Havs- och vattenmyndighetens konferens om restaurering. Hans uppdrag var att inspirera i frågan och att dela med sig av sina spaningar. Se filmen från föreläsningen.

 

Miljöbalksdagarna

Anders Enetjärn från miljöbalksdagarna

Filmklipp om vårt arbete för Boliden i Laver

I filmen beskriver våra medarbetare Per Ask och Anders Granér hur de utför vattenprovtagning och provfiske som en del i arbetet med tillståndsansökan för Bolidens nya gruva i Laver. 

Anders Enetjärn om ekologisk kompensation

Hör vår VD Anders Enetjärn förklara vad ekologisk kompensation innebär.