Företagsfakta

Ägare: Enetjärn Form AB genom Anders & Susan Enetjärn (60%), Granér Natur & Miljö AB genom Anders & Ulla Granér (30%), Maria Bergstén och Karolina Adolphson (5 % vardera)

Styrelse: Anders Enetjärn (ordförande), Christer Jonsson, Susan Enetjärn, Anders Granér, Ulla Carlsson-Granér (ledamöter).

VD: Anders Enetjärn

Etableringsår: 2001

Senaste årsomsättning: 21,1 MSEK med resultat 1,0 MSEK (2013)

Styrelsens säte: Umeå

Ansvarsförsäkring: Trygg Hansa 18 MSEK

Kvalitetscertifiering: ISO9001

Organisationsnummer: 556761-6668

Företaget har F-skattebevis.
Bakgrund

Enetjärn Natur bildades 2001 av Anders Enetjärn sedan han lämnade en tjänst som naturvårdsplanerare vid Umeå kommun. Från början bestod uppdragen enbart av inventeringar och skötselplaner. Företaget gjorde sin första anställning hösten 2003, därefter tog verksamheten fart.

Första åren hade företaget sitt kontor i Långviksvallen, Tavelsjö, Västerbotten. 2008 flyttades kontoret till Umeå och verksamheten slogs samman med Granér Natur och Miljö. 2010 startades kontoret i Malmö och 2012 kontoret i Uppsala.

2009 valde Enetjärn Natur att börja med ett målinriktat styrelsearbete med två externa ledamöter. Styrelsen gjordes om under 2013 och har också nu två externa ledamöter samt en adjungerad extern ledamot.

Omsättningstillväxt