Publicerat

Som ekologer anser vi att vi har ett särskilt uppdrag att åstadkomma nytta för natur och biologisk mångfald. Vi ser därför att det är viktig att vi är med och bidrar till att sprida kunskap och öka medvetenheten kring dessa frågor. Vi ställer regelbundet upp på intervjuer och vi arbetar själva aktivt med att sprida viktiga budskap genom egna artiklar, pressmeddelande, nyheter på hemsidan och genom att arrangera olika typer av evenemang.

Flera av de uppdrag vi har varit involverad inom har inneburit nytänk och metodutveckling. Vi vill gärna sprida viktiga slutsatser från projekt där vi arbetar med frågor på strategi- och policynivå.
Yttranden
Rapporter

Handböcker
Handbok Ekologisk Efterbehandling
Handbok Integrera ett Ekosystemperspektiv i Stålbranschen

Artiklar
Intervju i Process Nordic

Pressbilder (får beskäras)

Pressmeddelande