Skötsel- och bevarandeplaner

Vi tar fram underlag inför reservatsbildning. Det kan vara allt från detaljerade artinventeringar i fält till framtagande av skötselplaner. Vi arbetar även med bevarandeplaner för Natura 2000-områden och följer upp bevarandestatus och artförekomst i dessa.
För hjälp med uppdrag ring Umeå 090 - 71 09 50 , Stockholm 08-12 13 55 90 eller Malmö 040 - 53 04 50