Torbjörn Josefsson

Torbjörn är en senior konsult och disputerad skogsekolog med specialistkompetens inom naturvård och ekologisk kompensation. Han leder tryggt våra kunder framåt vid mer krävande inventeringar, utredningar och bedömningar. Han utformar även planer för ekologisk kompensation och naturvärdeshöjande skötselåtgärder.

Tack vare sina gedigna kunskaper om naturvärden, artskydd och landskapsanalys har Torbjörn ofta en rådgivande roll i tillståndsärenden. Han är dessutom en uppskattad utbildare och föredragshållare inom artskyddsfrågor och kompensation. Torbjörn arbetar parallellt som forskare på Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå.

Telefon: 090-71 09 71

Torbjörn är stationerad i Umeå.

Kuriosa
+

Torbjörn, även känd som Dr Mossa, är en forskarsjäl som omöjligt kan hålla sig ifrån diverse forskningsuppdrag – i synnerhet om det rör sig om fältjobb i fina naturskogar. Han lyssnar dessutom maniskt mycket på musik och gräms över mängden pvc-plast som ansamlas i skivhyllorna.