Utbildning

Vi delar gärna våra kunskaper och erfarenheter genom utbildningar

Vi erbjuder skräddarsydda kurser, workshops, seminarier, exkursioner och föreläsningar där vi delar med oss av vår praktiska erfarenhet inom naturvård, samhällsplanering, miljöprövning, ekologisk kompensation och ekosystemtjänster.

Vårt senaste inom utbildning är en workshop om hur kommuner kan arbeta med ekosystemtjänster och ekologisk kompensation.


Därför anlitar våra kunder oss

Vi hade under 2014 ett 20-tal utbildningsuppdrag varav några mycket stora; för Mark-och miljödomstolarna, Statens Vegvesen samt Haldensvassdraget.

Vi är ensamma i Norden om att utbilda inom ekologisk kompensation.

Vi samarbetar med professionella konferensarrangörer som MiljöRapporten och Teknologisk Institut.


För hjälp med uppdrag ring Umeå 090 - 71 09 50 , Stockholm 08-12 13 55 90 eller Malmö 040 - 53 04 50