Ekologisk efterbehandling

Vi utformar ekologiskt inriktade efterbehandlingsplaner för gruvor, täkter och andra industriområden. Våra efterbehandlingsplaner syftar i första hand till att skapa nya förutsättningar för biologisk mångfald men vi beaktar även rekreations- och tillgänglighetsintressen.
Ladda ner
För hjälp med uppdrag ring Umeå 090 - 71 09 50 , Stockholm 08-12 13 55 90 eller Malmö 040 - 53 04 50