Kompensationsstrategi

Ekologisk kompensation blir en allt mer integrerad del i tillståndsprocesser och diskuteras allt oftare i den svenska miljödebatten. Vi hjälper våra kunder att utforma strategier för att på ett aktivt sätt förbereda sig för ekologisk kompensation. Allteftersom kompensation har blivit ett nytt verktyg i samhällsplaneringen har vi hjälpt exploatörer, kommuner och andra aktörer med att utforma och implementera strategier för kompensation. Vi har erfarenheter av kompensationsmetodik från några av Europas och landets största kompensationsprojekt.
Vi kan hjälpa er med:
Grundläggande principer för kompensation
Metoder för värdering och framtagande av beräkningsmodeller
Kartläggning av natur- och sociala värden
Integrering av ekosystemtjänster
För hjälp med uppdrag ring Umeå 090 - 71 09 50 , Stockholm 08-12 13 55 90 eller Malmö 040 - 53 04 50