Handbok Ekologisk Efterhehandling

Denna handbok riktar sig till dig som är verksamhetsutövare och som arbetar med eller är intresserad av att skapa mervärden för natur och samhälle vid efterbehandlingen av ditt företags gruv- och industriområden. Stora delar av handbokens innehåll är dock tillämpligt inom många andra branscher och kan därför med fördel användas av en bredare publik av verksamhetsutövare.

Till handboken medföljer ett antal bilagor. Bilaga 6b och 7b är en excel-fil respektive kmz-fil och publiceras därför separat och beskrivs nedan.


Bilaga 6a ligger längs bak i rapporten och är en förenklad litteratursammanställning i pdf-format. Bilaga 6b beskriver varje publikation i litteratursammanställningen ytterligare och eftersom det är en sökbar tabell går det enkelt att filtrera litteraturlistan utefter olika kategorier som lokalisering, metod, naturtyp och artgrupper genom att använda den inbyggda filterfunktionen i Excel.

Bilaga 7b är en kmz-fil som kan laddas in i programmet Google Earth (Arkiv -> Öppna -> Markera filen -> Öppna). Då erhålls en sökbar karta där det enkelt går att få en överblick över områden där ekologisk efterbehandling har utförts. Varje publikation i litteraturlistan (bilaga 6a och 6b) har ett specifikt nummer som används för att kopplas samman med bilaga 7b.
Rapport och bilagor