Tillståndsärenden

Våra konsulter har gedigen erfarenhet av olika tillståndsprocesser och flera av dem har lång erfarenhet av att arbeta med tillståndsärenden på länsstyrelsen. Vi kan därför bistå med god insikt om vad en bra dispens- eller tillståndsansökan ska innehålla och hur den ska utformas och vi hjälper många av våra kunder med skriftväxlingen med myndigheter liksom vid tillståndsprövningar i domstol.

Vi ger även råd och stöd i andra komplicerade frågor som rör skyddade områden.
Ladda ner
För hjälp med uppdrag ring Umeå 090 - 71 09 50 , Stockholm 08-12 13 55 90 eller Malmö 040 - 53 04 50