Åsa Karlberg - Affärsområdeschef

Som konsult och projektledare arbetar Åsa med olika ekologiska utredningar. Åsa har lång erfarenhet av stora infrastrukturprojekt där hon varit med från tidig planering och strategiarbete till kravställning och genomförande under byggskedet. Hon har bred erfarenhet av väg- och järnvägsekologi både från statlig verksamhet och från konsultbranschen.

Åsa har en bred ekologisk expertis och arbetar med naturvärdebedömningar, barriäreffekter för vilt, artfrågor, vattenverksamhet och skapande av naturmiljöer.

Telefon: 090-71 09 66
E-post: asa.k@enetjarnnatur.se

Åsa är stationerad i Härnösand.


Kuriosa
+

Åsa springer gärna trail eller cyklar MTB på sin fritid. Hon är också engagerad i integrationsfrågor och har bland annat startat en löpargrupp för svenskar och asylsökanden.