Jonas Gustafsson

Jonas är examinerad biolog med fleråriga erfarenheter av olika typer av inventeringar i såväl terrester som limnisk miljö. Han arbetar främst med utredningar och inventeringar inför olika tillståndsprövningar med fokus på fågel och sötvatten. Jonas är ornitolog sedan barnsben som på senare år snöat in på rovdjursspårning. Han arbetar bl.a. med vattenprovtagning, elfiske, bottenfauanaprovtagning, nätprovfiske, häckfågelinventering och kungs- och havsörnsinventering. Jonas har tidigare jobbat som snickare, både som anställd och egen företagare.

E-post: jonas@enetjarnnatur.se
Telefon: 090-71 09 69

Jonas är stationerad i Umeå.

Kuriosa
+

Jonas är månskensbonde med, förutom hund och katt hemma på gården, också höns och får.