Högtryck för biologiska fältarbeten

2017-08-21
På bilden packar kollegan Marie Rönnqvist bilen för en veckas limnologiska undersökningar. Med i bilen finns elfiskeaggregat, håvar, vadarstövlar, hinkar, vattenkikare, flaskor, måttband, el-motor för båt och mycket mer.

Förhösten är högsäsong för Enetjärn Natur:s biologiska fältarbeten, såväl i vatten som på land. Våra kunder behöver vetenskapligt väl underbyggda beslutsunderlag, ofta för att minska sina risker i kommande miljöprövningar. Och där finns vår expertis, både vad gäller datainsamling i fält, analys och senare rådgivning.

Den här veckan kommer vi finnas på plats i många delar av landet, till exempel med strandskyddsinventering inför nya bebyggelseplaner, med fjärilsinventering inför miljöprövning av en täkt och med forskningsinitierad inventering av svampar på granlågor i gammelskog. Våra inventeringar sträcker sig över hela landet på platser med vackra namn som Tjeggelvas, Gerestabäcken, Granlandet, Filehajdar och Klintforsån.