Forskningsprojekt i fält för och med ArtDatabanken

2017-08-25

På uppdrag av och tillsammans med ArtDatabanken samlar vi in skogsdata och vedsvampar i ett forskningsprojekt där en stor mängd ytor återinventeras efter nästan 20 år. Arbetet görs i Granlandets naturreservat i Norrbotten och närliggande nyckelbiotoper.