På jakt efter ovanliga arter

2017-09-05
Många fynd gjordes kvällstid vid fjärilslampan.

En stor grupp av kollegor var under slutet av augusti på inventering i mycket fina alvarmarker på Gotland. Våra biologers samlade artkunskap hjälpte oss till många spännande fynd: 

På första plats kommer nyfyndet av en RE-klassad lav (regionally extinct) vid namn rosettheppia. Andra mycket exklusiva arter var blodtoppsblomvecklare (VU), rosenryggat ordensfly (VU), fjällängsfältmätare och nyponhöstvecklare (NT). Många fynd gjordes kvällstid vid fjärilsfällan.