Vi välkomnar nya medlemmar till Business@Biodiversity!

2017-09-05

Ett lönsamt näringsliv utan påverkan på biologisk mångfald! Är det möjligt? I nätverket Business@Biodiversity Sweden kan ditt företag vara med och bli en del av lösningen. Business@Biodiversity Sweden är ett nytt branschöverskridande svenskt företagsnätverk. 

Nätverket främjar kunskapsutbyte och kompetensutveckling inom frågor som på olika sätt kopplas till naturkapital, såsom ekosystemtjänster och biologisk mångfald.

Nätverket är öppet för företag från alla branscher. 

Under hösten kommer nätverket delta i exkursionsdag med Jämtkraft som visar upp en mycket fin restaurering av ett vattendrag. Dessutom kommer nätverkets medlemsföretag få träffa Mark Gough, CEO inom det globala initiativet Natural Capital Coalition.

Intresserad? Klicka här