Restaurering av vattendrag fokusområde för ny rekrytering

2017-09-20

Vi rekryterar Peter Lundström med en gedigen bakgrund inom främst limnologi och restaurering av vattendrag. Peter har dessutom både lång kommunal erfarenhet från miljöförvaltningen i Skellefteå och från senare års verksamhet i egen konsultfirma. 

För närvarande arbetar Peter inom projektet Reborn, ett storskaligt projekt som går ut på att restaurera ett flertal vattendrag inom både Norr- och Västerbotten.

Peter leder arbetet inom delar av Lögdeälven och dess biflöden som ska återställas efter flottningsepoken. Stora delar av älven är starkt påverkade av tidigare schaktning med bandtraktor. På bilden syns arbetet med att återföra grus och stenar från en bred, hög och hundratalet meter lång schaktvall. Nu ska materialet tillbaka ned i älven. Arbetet går också ut på att åter öppna avstängda sidofåror och återföra älven till sitt naturliga lopp.