Sara Carlsén

Sara är konsult vid Enetjärn Natur och arbetar främst med frågor som rör ekologiskt efterbehandling, kompensation, ekosystemtjänster och naturkapital. Hon samordnar även företagsnätverket Business and Biodiversity Sweden, som organiserar föreläsningar och event inom strategi och praktiskt lärande om biologisk mångfald. Sara har en kandidatexamen i Biologi och en Master i Restaurering av Mark och Natur. Hon har tidigare arbetat med efterbehandling av bergtäkter i Storbritannien.

E-post: sara@enetjarnnatur.se
Telefon: 072-400 82 14

Sara är stationerad i Stockholm

Kuriosa
+

Sara älskar att resa och upptäcka nya kulturer – hon har bott i sex länder och pratar lika många språk.