Ny handbok om ekosystemtjänster i stålindustrin

2017-10-09

Enetjärn Natur har i samarbete med Jernkontoret, Outokumpu, Albaeco, IVL och Triple Steelix tagit fram en handbok om ekosystemtjänster i stålindustrin. Projektet har delfinansierats av Vinnova inom de Strategiska innovationsprogrammen Metalliska material och STRIM som är en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.

Målsättningen är att denna handbok ska ge en god kunskapsgrund och förse branschen med verktyg som är ”hands-on” och som kan integreras i det befintliga miljö- och hållbarhetsarbetet i verksamheten.

Handboken bygger främst på World Resources Institutes (WRI) handböcker ”Corporate Ecosystem Services Review” och ”Weaving ecosystem services into impact assessment” samt övriga vägledande dokument som tagits fram av WRI för ESR-metodiken. Den är tänkt som en första introduktion till företag som vill testa ESR-metodiken och är främst skriven för stålindustrin. Det finns dock flera tydliga gemensamma beröringspunkter med andra branscher vad gäller att arbeta med ekosystemtjänster. Vi ser därför att denna handbok har potential att även inspirera andra branscher och användas av både små och stora företag.

Länk till handboken, klicka här!