Tony Svensson

Tony arbetar främst med naturvärdesinventeringar och datainsamling. Han har bred artkunskap om många organismgrupper och är specialist på svamp, särskilt i sydsvenska miljöer. Han ägnar också gärna tid åt att studera epifyter när tillfälle ges. Tony är utbildad biolog med geovetenskaplig inriktning från Kristianstad högskola.

E-post: tony@enetjarnnatur.se
Telefon: 076-677 99 15

Tony är stationerad i Malmö

Kuriosa
+

Tony varvar bäst ned vid datorn med ett strategispel i medeltida tappning eller en bra sci-fi-serie.