Enetjärn Natur pekade ut riktningen för 2018

2017-10-27

Alla medarbetare i Enetjärn Natur har ägnat två dagar åt kompetensutveckling och att peka ut företagets riktning för 2018. En hel dag hade fokus på Stockholms närnatur med både workshops, guidning och studiebesök. Syftet var att introducera alla medarbetare

i utmaningarna kring nya bostäder och natur, men också att arbeta konkret i smågrupper med ett fastighetsbolag i dess planeringskontext. Den andra dagen lade vi fast grunderna för våra mål och aktiviteter för året 2018. Vi tackar Kairos Future för en kreativ miljö som var perfekt för vårt framtidstänkande!