Caspar Ström

Caspar Ström arbetar främst med inventeringar och GIS. Han har flera års erfarenhet av naturvärdesinventering och har också sysslat med landskapsekologiska analyser och urban biologisk mångfald. Caspar har en masterexamen i ekologi från Umeå universitet.

E-post: caspar@enetjarnnatur.se
Telefon: 073-636 92 44

Caspar är stationerad i Stockholm.

Kuriosa
+

Caspar gjorde sitt examensarbete inom fältet ljudlandskapsekologi.