Naturkapital nytt fokus för Business@Biodiversity Sweden

2017-11-17

Så många som 35 000 företag världen över har engagerat sig i att utveckla och anamma Natural Capital Protocol. Protokollet är ett ramverk som hjälper företagsledare och styrelser att fatta väl informerade beslut utifrån sina beroenden av naturen, inte bara sin påverkan. Protokollet ska också hjälpa företagen att sätta värde på naturen, i stället för att som idag bara mäta.

- På vilket sätt är just din affärsmodell beroende av naturen? Det var en av de frågor som Mark Gough, vd vid Natural Capital Coalition, lyfte när han i veckan träffade svenska företag. Även företrädare för Svenskt Näringsliv och regeringen träffade Mark Gough.

De företag som är medlemmar i företagsnätverket Business@Biodiversity Sweden fick lyssna till Mark Gough som keynote speaker vid ett nätverksmöte. Därefter följde diskussioner med Mark kring hur Natural Capital Protocol skulle appliceras på de egna affärsmodellerna.

- Businesses are made up of people, that´s why businesses must be part of the solution, var Mark Gough’s engagerade budskap till medlemsföretagen.

- Natural Capital Protocol får ett väldigt genomslag över hela världen nu. Jag tror att vi kommer få se ett skifte i hur affärsmodellerna ser ut. De mest progressiva företagen kommer gå före lagstiftarna också i frågan om naturkapital, menar Anders Enetjärn, vd vid Enetjärn Natur.

- Det har varit fantastiskt givande att träffa de svenska företagen tillsammans med Mark Gough. Nånting stort kan ha satts i rullning. Så säger Sara Carlsén, miljöstrateg vid Enetjärn Natur och den som varit värd för Mark Gough och faciliterat hans möten i Sverige.

Den sista veckan i november arrangeras World Forum on Natural Capital i Edinburgh, Scotland. Flera medlemsföretag från Business@Biodiversity Sweden kommer finnas med, liksom Enetjärn Natur.

Business@Biodiversity Sweden är ett nätverk för och med företag. Nätverket arrangerar temadagar, webinars och exkursioner och vill stödja ett lönsamt företagande utan förluster av biologisk mångfald.

Nätverket drivs av Enetjärn Natur och Enact Sustainable Strategies.

Kontaktinfo:

Anders Enetjärn, vd, 070-3213009, anders.e@enetjarnnatur.se

Sara Carlsén, miljöstrateg, 072-4008214, sara@enetjarnnatur.se

Pressbilder:

Sara Carlsén

Anders Enetjärn