Sara Carlsén om varför vi behöver hållbara jordar

2017-12-13

En välmående jord förser oss med livsnödvändiga ekosystemtjänster som mat, fiber och rent vatten. En ny studie visar att marken binder två gånger så mycket koldioxid som hela atmosfären. Jorden är inte en förnyelsebar resurs utan det kan ta tusentals år att bygga upp några decimeter jord. Ändå slösar vi bort jorden. Dåligt planerad markanvändning orsakar bland annat erosion och kompatering.

MIljöstrategen Sara Carlsén från Enetjärn Natur höll i december föredrag för nätverket Renare Mark om varför vi måste bli bättre på att kommunicera förlusten av välmående jordar och om vilka lösningar som finns.

”De flesta av oss brukar eller lever inte direkt av jorden längre. Därför har vi tappat förståelsen för vilklen livsnödvändig resurs den är” menar Sara. ”Kunskapen fastnar istället hos experter. Det är viktigt att budskapet når till beslutsfattare och markägare som har makten att vända trenden.”

En hållbar jord är mer än avsaknad av miljögifter framhåller Sara. Precis som en regnskog eller ett korallrev har jorden sitt eget ekosystem med en stor biologisk mångfald. Tusentals bakterier, svampar, insekter och maskar samverkar med växternas rötter för att bryta ner biomassa och förse växterna med näring.

Experterna inom Enetjärn Natur arbetar mycket med ekologisk efterbehandling av gamla gruvor och annan före detta industrimark. Saras föredrag handlade erfarenheterna av att återskapa natur och att första prioritet är att återställa marken den ska växa på. ”I första hand rekommenderar vi alltid att spara värdefulla avbaningsmassor, och i andra hand att återskapa jordens egenskaper med andra material och metoder” menar Sara.