Vår vd om året som gått och året som nu börjar

2018-01-03

Västerbottens-Kuriren Affärsliv 24 har intervjuat vår vd Anders Enetjärn om året som gått och året som nu börjar. Anders berättar i intervjun om tre viktiga händelser under 2017.

– Jag måste få nämna tre saker som alla tre gett Enetjärn Natur en tydligare strategisk position på den nationella arenan. För det första har Enetjärn Natur stärkt sin styrelse ytterligare, och har nu några mycket proffsiga externa ledamöter – entreprenören Peter Renkel på Konftel och framtidsstrategen och seniorkonsulten Karin Andersson, som är partner i Kairos Future. För det andra har Enetjärn Natur tecknat ett ramavtal med Regeringskansliet och ser fram mot en än mer strategisk roll i frågor som rör hållbar markanvändning. och för det tredje sjösatte Enetjärn Natur det nationella företagsnätverket Business and Biodiversity Sweden och skapade med det en fantastisk plattform för näringslivets ansvarstagande i frågor som rör hållbar markanvändning.

På frågan om vilka utmaningar som branschen står inför svarar Anders:
– Det är långt till den dag då förluster av natur blir en minuspost i varje investeringskalkyl.
Han avslutar intervjun med att exemplifiera med hur mycket natur som slukades när IKEA etablerade sig i Umeå - utan att den förlusten över huvud taget kvantifierades, medan i gengäld Boliden frivilligt kompenserade för naturförluster när sandmagasinet i Aitik utvidgades.

Länk till intervjun