Kunskapsunderlag i känsligt tillståndsärende

2018-01-22

Cementa AB har nu lämnat in en ansökan om fortsatt kalkstensbrytning på Filehajdar på Gotland. Enetjärn Natur har haft uppdraget att ta fram ett kunskapsunderlag om naturvärde och biologisk mångfald för tillståndsprövningen. Under tre år har vi arbetat intensivt med inventeringar av naturvärde, naturtyper och olika artgrupper.

I det arbetet har ett stort antal experter på förekommande naturtyper och arter varit inblandade. 

Tillståndsansökan med bilagor finns här