Nu drar årets kungsörnsinventeringar igång!

2018-02-09

Nu startar en intensiv period för Enetjärn Naturs fågelexperter. Under 2018 genomför vi inventering av kungsörn och havsörn på ett flertal platser inom ett antal olika vindkraftsprojekt. Under perioden februari och mars inleder kungsörn och havsörn häckningsperioden och då kartlägger vi rovfåglarnas rörelsemönster och lokaliserar födosöksområden samt häckningsplatser. Finns det tecken på att örnarna häckar planeras ett återbesök längre fram under våren. Våra inventerare använder sig av en standardiserad metodik som är väl förankrad inom den ideella naturvården.

Resultatet från inventeringarna är ett viktigt planeringsunderlag inför vindkraftsexploatering. Inventeringar genomförs även som en del i uppföljningsarbetet för att utvärdera effekterna av vindkraft. Med ett bra underlag och genom god planering kan de mest olämpliga platserna för vindkraft undvikas.