Är ekologisk kompensation ett spel med naturen? Anders Enetjärn i Vetenskapsradion

2018-03-02

Ekologisk kompensation var temat för Vetenskapsradions internationella miljöprogram Klotet i det avsnitt som sändes den 28 februari. Anders Enetjärn, vd vid Enetjärn Natur, fick, efter ett inledande reportage om den marina naturtypen ålgräsängar, dela med sig av sina erfarenheter av ekologisk kompensation. Är ekologisk kompensation ett spel med naturen? Hur gick det för gässen vid Umedeltat? Det var några av de frågor som programledare Marie-Louise Kristola ställde.

I samtalet underströk Anders betydelsen av att både göra rätt i de första svenska kompensationsprojekten och vikten av att vara kostnadseffektiv. Han berättade att han ser att näringslivet i Sverige vill ta ett ansvar för biologisk mångfald, och att det då är viktigt att företagen kan göra det på ett effektivt sätt. Därför ser han ser en risk med att myndigheternas oro för ekologisk kompensation som ett nytt verktyg blockerar tillämpningen av det. ”Vi får inte vara rädda för att göra fel" menar Anders.

Lyssna på hela programmet här, Anders medverkan startar 22 min in.