Enetjärn Natur växer – flera rekryteringar på gång

2018-03-15

Under kommande veckor väntar ett flertal rekryteringar inom vårt affärsområde Processledning arter och habitat. Anledningarna är flera: dels efterfrågar allt fler den kompetens som vi bidrar med i komplexa markanvändningsfrågor och naturvärdesinventering, dels vill vi kunna stötta våra befintliga kunder ytterligare med fler starka och kunniga rådgivarteam.
Runt om i landet har flera erfarna kandidater lämnat in sina ansökningar.
– Det gläder mig att det alltid söker fina kandidater, berättar affärsområdeschef Åsa Abel. Att vi är en attraktiv arbetsgivare visar att vi är på rätt väg i vårt arbete med att stärka företag som vill jobba ansvarsfullt med sin markanvändning.

I affärsområdet Processledning arter och habitat ingår idag nära 20 medarbetare. Vi hjälper flera av de största företagen i landet med att förena sina verksamheter med hållbara lösningar för natur och biologisk mångfald. Affärsområdet växte med 80 % under år 2017 och ser nu fram emot att välkomna ytterligare experter.