Webbinarium: Lärdomar från det hittills största svenska projektet inom ekologisk kompensation

2018-03-15

År 2018 färdigställde vi på Enetjärn Natur vår rapport till Naturvårdsverket om erfarenheter och lärdomar från den ekologiska kompensationen för Botniabanans dragning genom Umeälvens delta och jordbrukslandskap – det hittills största projektet inom ekologisk kompensation i Sverige. Den 14 mars bjöd The Business and Biodiversity Offsets Programme (BBOP) in till ett webbinarium där vår egen Åsa Granberg delade med sig av de viktigaste slutsatserna och erfarenheterna från studien, och från att arbeta med ekologisk kompensation i stor skala.

Åsa är expert inom restaurering av natur och ekologisk kompensation och har varit huvudsaklig utredare under studien.


Webbinariet finns att se i sin helhet på BBOP:s webbplats, klicka här.

Webbinariet är på engelska och cirka 30 minuter långt.