En bra artskyddsutredning kräver både rättslig och ekologisk kunskap

2018-04-06

Verksamhetsutövare som driver tillståndsärenden, konsulter som genomför utredningar och myndigheter som handlägger tillstånds- och tillsynsärenden. Alla har de en sak gemensamt: att de måste hantera artskyddsförordningen. En fråga som kräver både god och djup kompetens.

– Det är övermänskligt att en person ska kunna allt när det kommer till artskydd. Det är viktigt att man har fler experter och att man jobbar tillsammans, menar Enetjärn Naturs naturvårdsexpert Torbjörn Josefsson.
Vår miljöjurist Johanna Ersborg delar samma övertygelse:
– Det är en tvärvetenskaplig fråga där vi behöver ha djup kunskap om och förståelse för lagstiftningen och hur den kan tajma ihop med de ekologiska utredningar som behöver göras.
Artskyddet behöver inte vara ett hinder
Tillsammans har de nyligen hållit den återkommande kursen Artskydd – praktisk tillämpning, utredning och bedömningar i tillstånds- och tillsynsärenden för ett 20-tal deltagare, på uppdrag av Aktuell Hållbarhet. Kursen kombinerar fakta, praktiska exempel och vägledande domar – och skapar diskussion om allt från hur vi kan tolka nya domar, hur kunskapsunderlag ska se ut och vad olika paragrafer i förordningen innebär.

Det Johanna och Torbjörn framför allt hoppas att deltagarna får med sig är att man måste jobba med artskyddet utifrån flera verktyg. Torbjörn förklarar:
– Man kan jobba på många sätt utifrån skadelindringshierarkin. Om vi kan utgå ifrån att i första hand undvika påverkan på arter, och i andra hand arbeta med skadelindring och ta fram skyddsåtgärder kan vi ofta kombinera ett strikt artskydd med användning av natur.

Johannas och Torbjörns främsta råd till dig som arbetar med artskyddsfrågor
1. Lyft artskyddsfrågan tidigt: processen blir smidigare och mer effektiv om vi tar hänsyn till artskydd redan i planeringen.
2. Gå en utbildning: ju mer vi kan desto lättare är det att fatta rätt beslut.
3. Jobba tillsammans i team och kombinera kompetenser: det är en tvärvetenskaplig fråga och det är övermänskligt för en person att kunna allt.
4. Ta fram bättre kunskapsunderlag: ställ höga krav på utredningsarbetet.

Har du frågor om artskydd eller artskyddsutredningar?
Kontakta Torbjörn eller Johanna.
Vill du också ta del av kursen om artskydd? I september anordnar Aktuell Hållbarhet ytterligare ett kurstillfälle. Håll utkik efter anmälningsinformation HÄR