Enetjärn Natur förstärker styrelsen med Johan Kuylenstierna

2018-04-23

Enetjärn Natur förstärker styrelsen med Johan Kuylenstierna, ett av de absolut starkaste svenska namnen inom natur- och miljöfrågor.

Johan Kuylenstierna är adjungerad professor i naturgeografi och kvartärgeologi samt hedersdoktor vid Stockholms universitet. Han är dessutom ledamot av Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien och kommer närmast från en anställning som vd för Stockholm Environment Institute med verksamhet i ett flertal länder. 2014 utsågs Johan Kuylenstierna till Miljömäktigast i Sverige och 2017 var han sommarpratare i Sveriges Radio, P1.

Anders Enetjärn, huvudägare och vd:
”Johan Kuylenstierna förstår vår affärsmodell och han kommer att bidra med både strategiskt tänkande och sitt kontaktnät när vi breddar vårt erbjudande. Han kommer att göra oss bättre och blir en oerhörd tillgång i styrelsearbetet. Vi har sökt länge efter en person med den profilen. Johan Kuylenstierna är bästa tänkbara rekrytering.”

Ulla Carlsson-Granér, delägare och forskare:
”Johan Kuylenstierna har en vetenskaplig bas och är forskare inom miljöområdet. Han kommer senast från jobbet som chef för ett av världens mest inflytelserika forskningsinstitut. Det kommer att stärka den vetenskapliga grunden och ytterligare öka förtroendet för Enetjän Natur.”

Styrelsen i Enetjärn Natur består av Anders Enetjärn och de externa ledamöterna Peter Renkel, Karin Andersson och Johan Kuylenstierna.

Johan Kuylenstierna:
”Enetjärn Natur jobbar med att höja värdet på natur vid samhällsplanering både i samarbete med kommuner och med företag. Enetjärn Natur ligger i framkant och det gör mitt uppdrag spännande och intressant.

Mitt arbete kommer att handla om att se nya möjligheter, hitta nya kunder och bidra till utvecklingen av företaget. Jag har kunskaper i både omställnings- och ledarskapsfrågor, jag har förståelse för den politiska verkligheten och jag har starka nätverk. Jag har också jobbat internationellt, bland annat i FN. Den erfarenheten kan eventuellt bli användbar i ett senare skede.”