Landskapsanalys

Vi utför landskapsanalyser både som del i en MKB och som fristående analyser. Vi vet vad som krävs för att myndigheter ska få ett bra underlagsmaterial och våra konsulter har stor vana att analysera landskapet och dess förutsättningar. I en landskapsanalys bedömer vi landskapets tålighet mot förändringar och hur människor uppfattar landskapet. Våra arbetsredskap är kartor, flygbilder, satellitbilder och fältbesök.
I våra landskapsanalyser redogör vi för

Geografi
Topografi
Naturgeografiska förutsättningar
Nuvarande och tidigare markanvändning
Landskapets skala och riktningar

För hjälp med uppdrag ring Umeå 090 - 71 09 50 , Stockholm 08-12 13 55 90 eller Malmö 040 - 53 04 50