Samlade erfarenheter – vad kan vi lära oss av den ekologiska kompensationen för Botniabanan?

2018-05-07

Nu har Naturvårdsverket publicerat de samlade insikterna och erfarenheterna från den ekologiska kompensationen för Botniabanans intrång i Umeälvens delta och slätter.

Våra kunniga medarbetare Åsa Granberg (ekolog), Johanna Ersborg (miljöjurist) och Tryggve Sigurdsson (ingenjör) har sammanställt de erfarenheter som projektet fört med sig från planeringsstarten fram till idag. Genom intervjuer och nyckeldokument har de utvärderat projektet utifrån flera synvinklar, såsom ekologi, juridik, teknik, ekonomi, samverkan och dialog.

Du hittar publikationen på Naturvårdsverkets webbplats.

I ett nästa steg kommer publikationen att vara ett underlag till Naturvårdsverkets framtida vägledning om ekologisk kompensation.

Vi på Enetjärn Natur vill rikta ett stort tack till alla som bidragit till sammanställningen!